1 listopada 2021r. Fundacja z Pomysłem rozpoczęła projekt „Równe prawa to podstawa”. Celem naszego projektu jest propagowanie praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz przemocy, w tym przemocy wobec kobiet. Działania projektowe będą realizowane przez dwa lata na terenie Zawiercia i regionu. 

Główne działania zaplanowane do realizacji to  :

  • warsztaty edukacyjne w szkołach średnich/zawodowych oraz ostatnich roczników klas podstawowych z powiatu zawierciańskiego
  • warsztaty głosowe, ruchowe i rozmowy dot. płci i równouprawnienia oraz pokaz spektaklu „Kobietostan. Chóru na jedną aktorkę” z udziałem dziewczyn z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz debata na temat praw kobiet
  • szkolenie dot. przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność itp. dla edukatorów/osób zajmujących się resocjalizacją/członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
  • warsztaty empowermentowe dla dziewczyn z placówek opiekuńczo-wychowawczych 
  • One Billion Rising – ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc seksualną wobec kobiet. W wydarzeniu wezmą udział uczennice i uczniowie z min. 4 szkół z powiatu zawierciańskiego
  • konkurs plastyczny dla uczennic i uczniów ze szkół podstawowych dot. praw człowieka
  • zorganizowanie Żywej Biblioteki
  • plenerowe projekcje filmów dot. praw człowieka (filmy dokumentalne, fabularne).
  • plenerowy koncert muzyczny „Muzyczna MOC kontra Przemoc”
  • zorganizowanie poradnictwa dla osób doznających przemocy/dyskryminacji

Projekt realizujemy z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), który jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.
Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.